Lopu kaušana un pirmkartēja gaļas parstrade( kautuves iekārtas)