Teenused

Tehnoloogia- ja seadmetealane konsultatsioon ja projektide teostamine.

Kaardistame teie hetkeseisu. Püstitame eesmärgid ja kaalume läbi võimalused. Koostame reaalse plaani, kuidas ja milliste seadmete ja/või tehnoloogiatega seatud eesmärke saavutada.

  • Tehnoloogiaalased konsutatsioonid
  • Seadmetealased konsultatsioonid
  • Projektide nõustamine ja koostamine
  • Projektide teostamine

Seadmete  tehniline hooldus

Kui teie tootmisprotsess peab olema pidev ning võimalikult väheste katkestustega, siis soovitame sõlmida seadmete hoolduslepingu, millega tagame teile vajalikud varuosad laos ning seadmete profülaktilise hoolduse tagamaks seadmete pikaealise tõrgeteta töö.

Seadmete hooldusleping

  • Seadmete garantiiteenindus
  • Seadmete profülaktiline hooldus ja puhastus
  • Seadmete remont